Lưu Thị Ái Ly - Vừa học vừa làm Singapore

2067 Lượt xem

Cám ơn NTT đã giúp em hoàn thành mục tiêu được học và làm việc tại Singapore. Chúc công ty ngày càng được mở rộng và có thể giúp nhiều bạn trẻ có cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài. Chúc công ty NTT thành công!

hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)