Não Mạnh Phúc - Du học Singapore

1883 Lượt xem

Đến NTT Group, được hướng dẫn tiếp nhận lắng nghe ý kiến phản hồi kịp thời nhanh chóng. Tạo sự thoải mái, hài lòng. Thời gian nhận thủ tục tiến hành làm tới lúc nhận IPA chỉ trong vòng 4 - 5 tuần như lời nhân viên từ đầu tư vấn. Mong khi học sinh qua học bên tư vấn NTT vẫn tiếp tục hỗ trợ sinh viên có yêu cầu.

hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)