Tuyển Đào Tạo & Làm Việc Singapore

Vừa học vừa làm Singapore ngành Logistics

Vừa học vừa làm Singapore ngành Logistics thời gian 06 tháng đào tạo chuyên ngành + 06 tháng thực tập hưởng lương từ $700 - $1,200/tháng. Chương trình đang có quỹ hỗ trợ học bổng trị giá từ $1,000 đến $6,000. Tiếp thêm kinh nghiệm phỏng vấn, sự tự tin trong giao tiếp, sự nhanh nhạy khi làm việc với các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhận bằng Cao đẳng Singapore (Diploma) và Cử nhân Đại học danh tiếng Anh / Pháp / Úc có giá trị quốc tế. Nhiều cơ hội việc làm tại Singapore và Việt Nam khi hoàn tất chương trình.

Đào Tạo & Thực Tập Tại Singapore (Lương từ $800 - $1,500/tháng) - Cơ Hội Việc Làm Tại Singapore!

NTT Group Thông báo: Tuyển Thực Tập và Đào Tạo tại Singapore, mức lương thực tập từ $800 - $1,500/tháng. Chương trình đang có quỹ hỗ trợ học phí trị giá từ $1,000 đến $6,000. Tham gia chương trình ứng viên có thêm kinh nghiệm phỏng vấn, sự tự tin trong giao tiếp, sự nhanh nhạy khi làm việc với các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhận bằng Cao đẳng Singapore (Diploma) và Cử nhân Đại học danh tiếng Anh / Pháp / Úc có giá trị quốc tế. Nhiều cơ hội việc làm tại Singapore và Việt Nam khi hoàn tất chương trình.

hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)