Luật Quốc tịch mới chuẩn bị áp dụng của Canada

3682 Lượt xem

Canada đang tiến gần hơn tới việc áp dụng luật quốc tịch mới mà sẽ cho phép người nhập cư trở thành công dân Canada sớm hơn và dễ dàng hơn so với hiện nay. Thay đổi Luật Quốc tịch hiện tại được coi là một trung tâm của chương trình nghị sự của chính phủ tự do mới.

Chủ tịch House Immigration Committee, MP Borys Wrzesnewskyj cho biết rằng ông hy vọng dự luật, được gọi là C-6, sẽ vượt qua thành luật vào ngày Quốc Khánh Canada- ngày 01 tháng 7.
 
 

 
Điều này sẽ mang tính biểu tượng rất lớn, như người dân Canada rất tự hào về quyền công dân, địa vị và các quyền tự do cơ bản mà Canada cung cấp. Canada khuyến khích người nhập cư mới xem xét nhập tịch và tham gia vào gia đình Canada. Công dân Canada có quyền đăng kí hộ chiếu Canada, bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, đại diện cho văn phòng công , có quyền tự do rời khỏi và trở về Canada mà không bị ràng buộc. Canada cũng công nhận hai quốc tịch, cho phép người nhập cư để có được quốc tịch Canada mà không cần phải mất công dân họ đang nắm giữ.
  
Trong số các đề nghị sửa đổi là giảm số lượng thời gian thường trú phải đến sống ở Canada để đủ điều kiện trở thànhcông dân, từ bốn trong sáu năm xuống còn ba trong năm năm. Hơn nữa, một số thường trú nhân đã dành thời gian ở Canada khi tạm trú (du học sinh, lao động...) sẽ có thể tính một phần của thời gian này vào yêu cầu ba năm. Các đề nghị sửa đổi cũng sẽ bãi bỏ quy định người xin quốc tịch phải có ý định cư trú và loại bỏ các yêu cầu trình độ ngoại ngữ cho các hồ sơ nhất định.
 
Ngoài ra, luật mới sẽ bãi bỏ một điều khoản gây tranh cãi rằng thu hồi quyền công dân của công dân Canada bị kết tội khủng bố, tội phản quốc hay gián điệp. Với một chính phủ đa số tại quốc hội, nó được dự kiến rằng các đề xuất sẽ trở thành luật trong tương lai gần.
 
Tóm tắt
 
Vào tháng Sáu năm 2014, chính phủ bảo thủ trước đây của Canada đưa vào luật Strengthening Citizenship Act Canada (còn được gọi là dự luật C-24). Trong số các biện pháp , bộ luật gây tranh cãi này đã đặt ra những điều kiện ngặt nghèo để những người nhập cư trở thành công dân Canada. Nó cũng cho phép Chính phủ thu hồi quyền công dân trong các trường hợp nhất định.
 
Tóm tắt những đề nghị thay đổi Luật Quốc Tịch
Các đề nghị thay đổi chạy dài Luật Quốc tịch, từ cách làm sao một cá nhân có thể trở thành đủ điều kiện cho công dân và các quyền lợi một khi người đó nhận quốc tịch Canada.
 
1 Bãi bỏ quy định thu hồi quốc tịch Canada:
Hiện tại: Thẩm quyền thu hồi quyền công dân đối với hành vi nhất định đi ngược lại các lợi ích quốc gia của Canada như là chủ nghĩa khủng bố, tội phản quốc, tội gián điệp…, tùy thuộc vào bản án nhận được, hoặc là các thành viên trong lực lượng vũ trang hoặc nhóm vũ trang có tổ chức tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang với Canada.
  
Dự thảo sửa đổi: Bãi bỏ cơ sở lợi ích quốc gia để thu hồi.
 
2 Bãi bỏ ý định cư trú: 
Hiện tại: Ứng viên phải có ý định định cư ở Canada nếu trao quyền công dân.
  
Dự thảo sửa đổi: Bãi bỏ ý định cư trú cấp.
 
3 Thời gian hiện diện tại Canada 
Hiện tại: Hiện diện thực sự cho 4 trong 6 năm trước ngày nộp đơn.
 
Dự thảo sửa đổi : Hện diện thực sự cho 3 trong 5 năm trước ngày nộp đơn.
 
4 Đếm số ngày ở Canada: 
Hiện tại: Thời gian ở Canada như một cư dân không thường trực có thể không được tính.
 
Dự thảo sửa đổi: Ứng viên có thể đếm từng ngày họ đã có ở Canada như một cư dân tạm thời trước khi trở thành thường trú nhân 2 ngày tính là một ngày, tối đa là một năm thời gian ghi .
 
5 Ít phiền toái yêu cầu sự hiện diện hàng năm hành động 
 
Hiện tại: tối thiểu 183 ngày hiện diện mộrt năm liên tục 4 của 6 năm trước ngày nột đơn.
 
Dự thảo sửa đổi: Bãi bỏ 183 ngày hiện diện tối thiểu trong 4 của 6 năm trước ngày nột đơn.
 
6 Ít người cần phải chứng minh khả năng ngôn ngữ
Hiện tại: Hồ sơ tuổi từ 14 đến 64 phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ và vượt qua bài kiểm tra kiến thức. 
 
Dự thảo sửa đổi: Chỉ có hồ sơ tuổi từ 18 đến 54 phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ và vượt qua bài kiểm tra kiến thức.
 
7 Khai thuế thu nhập của Canada 
Hiện tại: Nộp thuế thu nhập của Canada theo Luật thuế thu nhập, trong bốn năm thuế trong sáu năm.
  
Dự thảo sửa đổi: Nộp thuế thu nhập của Canada, khi cần phải như vậy theo Luật thuế thu nhập, trong ba năm thuế trong năm năm, phù hợp với đề xuất yêu cầu sự hiện diện vật lý mới.
 
8 Thời gian bị án treo : 
Hiện tại: Thời gian phục vụ án treo được tính vào đáp ứng yêu cầu sự hiện diện tại Canada (4 trong 6 nam). 
 
Dự luật sửa đổi: Thời gian án treo không có thể được tính vào thời gian hiện diện ở Canada (3 trong 5 năm) và không được tuyên thệ công dân Canada.
 
9 Tuyên thệ nhập quốc tịch Canada 
Hiện tại: Cấm các hồ sơ tuyên thệ của công dân nếu họ không bao giờ hoặc không còn đáp ứng các yêu cầu thành công dân, nhưng không áp dụng cho các hồ sơ nhận được trước ngày 11 tháng 6 2015. 
 
Dự luật sửa đổi: Cấm các hồ sơ tuyên thệ của công dân nếu họ không bao giờ hoặc không còn đáp ứng các yêu cầu thành công dân, sẽ áp dụng cho các hồ sơ nhận được trước ngày 11 tháng 6 2015.
 
10 Quy định chống gian lận: 
Hiện tại : Không có thẩm quyền rõ ràng cho citizenship officers giữ tài liệu gian lận liên quan đến các hồ sơ xin quốc tịch.
 
Dự thảo sửa đổi: Thẩm quyền giữ tài liệu được cung cấp trong chính quyền của Đạo Luật Quốc tịch nếu có căn cứ hợp lý để tin rằng họ là gian lận, hoặc đang sử dụng gian lận.
hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)