Đăng ký nhận tin
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm khóa học

Chi Phí Sinh Hoạt

Chi phí học tập tại Úc

3316 Lượt xem

Nước Úc tạo ra giá trị cho đồng tiền của bạn với chi phí sinh hoạt (như tiền thuê nhà) và học phí có thể sánh với nước Mỹ và Anh. Bạn có thể kiếm được ít tiền bằng cách làm việc bán thời gian tối đa đến 40 giờ mỗi hai tuần trong khi học. Tuy nhiên, bạn không thể xem việc này là cách tạo ra nguồn thu nhập duy nhất của mình.    

hotline: 1900 56 12 78