Đăng ký nhận tin
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm khóa học

Học Tiếng Anh Tại Mỹ

Học tiếng anh tại Mỹ

3414 Lượt xem

Nhiều trường cao đẳng và đại học ở Mỹ có chương trình Anh ngữ chuyên sâu toàn thời gian. Chương trình Anh ngữ chuyên sâu phải đáp ứng tối thiểu 18 giờ học mỗi tuần cho sinh viên để được cấp thị thực sinh viên. Hầu hết các chương trình Anh ngữ chuyên sâu được thiết kế 20-25 giờ học mỗi tuần trên lớp. Sinh viên thường bắt đầu khóa học vào đầu học kỳ (theo kỳ hoặc quý).

hotline: 1900 56 12 78