Đăng ký nhận tin
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm khóa học

Học Trung Học Tại New Zealand

Du học trung học tại New Zealand

2770 Lượt xem

"Du học New Zealand tại bậc trung học, học sinh Việt Nam thường học 2 đến 3 năm cuối trung học, trước khi vào thẳng Đại học tại New Zealand mà không phải trình bằng chứng về trình độ tiếng Anh. Chương trình   giáo dục của New Zealand   dựa trên một hệ thống danh tiếng và uy tín trên thế giới đó là hệ thống giáo dục Anh quốc. Học sinh học trong môi trường nói tiếng Anh, đạt được các bằng cấp được công nhận trên thế giới bởi những nhà cung cấp giáo dục hàng đầu".

hotline: 1900 56 12 78