Công Việc Đang Tuyển Tại Singapore

Nữ bán hàng tại Singapore

- Mức lương: 34.500.000 - 40.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nhân viên phát triển thị trường

- Mức lương: 35.500.000 - 40.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nam bán xe đạp tại Singapore

- Mức lương: 25.500.000 - 30.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nhân viên Barista tại Singapore

- Mức lương: 37.500.000 - 40.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nhân viên điều phối sản xuất

- Mức lương: 37.500.000 - 40.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nhân viên vẽ Autocad - 3D Max

- Mức lương: 30.500.000 - 35.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nữ nhân viên thu mua tại Singapore

- Mức lương: 27.500.000 - 30.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nam quản lý thi công xây dựng

- Mức lương: 37.500.000 - 40.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nữ logistic và chăm sóc khách hàng

- Mức lương: 33.500.000 - 38.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nam vẽ autocad 2D tại Singapore

- Mức lương: 24.500.000 - 30.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Trợ lý hành chính văn phòng tại Singapore

- Mức lương: 26.500.000 - 34.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nữ quản lý bản lẻ tại Singapore

- Mức lương: 37.500.000 - 40.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Kỹ sư cơ khí ô tô tại Singapore

- Mức lương: 38.500.000 - 42.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nữ kế toán kiêm admin tại Singapore

- Mức lương: 24.500.000 - 30.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

Nữ admin văn phòng tại Singapore

- Mức lương: 38.500.000 - 45.500.000 VNĐ
- Công ty: Undisclosed
- Số lượng : 05 người

hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)