Đầu Bếp - Phụ Bếp Làm Việc Tại Mỹ

[GẤP] Đầu Bếp, Phụ Bếp và Pastry Làm Việc Tại Mỹ

-  Mức lương: 45,000,000 - 85,000,000 VNĐ

-  Công ty:  Resort at Squaw Creek

-  Số lượng: 40 người

hotline: (028) 3822 3090 / 91 / 92