Đầu Bếp - Phụ Bếp Làm Việc Tại Mỹ

Đầu Bếp, Phụ Bếp và Pastry Làm Việc Tại Mỹ

-  Mức lương: 45,000,000 - 85,000,000 VNĐ

-  Công ty:  Ritz-Carlton, Dorado Beach

-  Số lượng: 40 người

hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)