Làm Việc Tại Singapore

Làm việc và thực tập tại Singapore

Là chương trình hợp tác giữa NTTGroup và các công ty, tập đoàn, chuỗi NH-KS, bán lẻ... nổi tiếng tại Singapore nhằm hỗ trợ các bạn trẻ đã tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường của Việt Nam được thực tập trong môi trường chuyên nghiệp quốc tế.

hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)