Tuyển Gấp Làm Việc Hospitality tại Mỹ

Tuyển Gấp F&B Service Làm Việc Tại Mỹ 2017

-  Mức lương: 44,000,000 - 85,000,000 VNĐ

-  Công ty:  Hyatt Regency New Orleans

-  Số lượng: 30 người

Tuyển Gấp Front Office Làm Việc Tại Mỹ 2017

-  Mức lương: 45,000,000 - 85,000,000 VNĐ

-  Công ty:  Ritz-Carlton, Dorado Beach

-  Số lượng: 30 người

Tuyển Gấp Đầu Bếp, Phụ Bếp, Pastry Làm Việc Tại Mỹ

-  Mức lương: 45,000,000 - 85,000,000 VNĐ

-  Công ty:  Hyatt Regency New Orleans

-  Số lượng: 50 người

hotline: (028) 3822 3090 / 91 / 92