Lịch phỏng vấn & test tiếng anh

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
20 July 2018 9:30 - 11:30 TP.Hồ Chí Minh Singapore Học bổng Vừa học vừa làm Singapore 2018
04 Jun 2018 9:00 - 16:00 TP.Hồ Chí Minh US Ngày Hội Tuyển Dụng Làm Việc Tại Mỹ
13 Apr 2018 10:30 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore SDH Institute
28 Mar 2018 15:00 - 16:30 TP.Hồ Chí Minh Canada Willowdale High School Canada
26 Feb 2018 10:00 - 11:30 TP.Hồ Chí Minh New Zealand Pacific International Hotel Management School
8 Jan 2018 14:00 - 16:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore Học bổng Vừa học vừa làm Singapore
22 Dec 2017 7:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh USA Tuyển dụng sinh viên Sài Gòn Tourist
hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)