Lịch phỏng vấn & test tiếng anh

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
18 Aug 2018 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Du học, Làm việc, Định cư Canada
01 Sep 2018 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore, Mỹ Đào tạo & Thực tập Singapore, Mỹ
04 Aug 2018 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Mỹ - Singapore Thực tập Mỹ và Học bổng Singapore
05 Sep 2018 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Các con đường định cư Canada
28 July 2018 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Đào Tạo và làm việc Singapore & Mỹ Cơ hội nghề nghiệp trong tuần
13 Apr 2018 10:30 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore SDH Institute
03 July 2018 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore Du học và Vừa học vừa Làm Singapore (thực tập có lương)
hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)