Lịch phỏng vấn & test tiếng anh

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
14 Jan 2018 9:00 - 16:00 TP.Hồ Chí Minh US Ngày Hội Tuyển Dụng Làm Việc Tại Mỹ
21 Sep 2017 10:30 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore SDH Institute
3 Oct 2017 14:00 - 15:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Chính sách định cư Canada cho du học sinh
22 Aug 2017 10:00 - 11:30 TP.Hồ Chí Minh Canada Chính sách học tập và định cư Canada
8 Aug 2017 14:00 - 16:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore Học bổng Vừa học vừa làm Singapore
13 July 2017 7:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh USA Tuyển dụng sinh viên Sài Gòn Tourist
29 May 2017 9:00 - 16:00 TP.Hồ Chí Minh USA Phỏng vấn tuyển dụng Mỹ
hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)