Học bổng du học New Zealand

Học bổng Chính phủ New Zealand - Thông tin từ LSQ New Zealand

Học bổng Chính phủ New Zealand hiện đã chính thức nhận hồ sơ online và hạn nộp hồ sơ cuối cùng là ngày 30 tháng 4 năm 2016 (đúng nửa đêm, tính theo giờ New Zealand). Bạn có thể nộp hồ sơ online với bốn bước đơn giản như sau:

hotline: (028) 35208129 (Đ/Ký Tư Vấn)