Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi – NTTedu cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật dữ liệu. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các cách sau:

  • Cuộc Gọi Tư Vấn: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp trong quá trình cuộc gọi tư vấn, bao gồm tên, số điện thoại và các chi tiết liên quan đến yêu cầu tư vấn của bạn.
  • Thư Từ Khách Hàng: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi thông qua email hoặc hình thức liên hệ khác, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong email hoặc tương tác.

Mục Đích Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tư vấn du học Châu Á. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp tư vấn và hỗ trợ về kiến thức du học Châu Á theo yêu cầu của bạn.

Liên Hệ và Hỗ Trợ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn và cung cấp hỗ trợ trong quá trình tư vấn.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoài mục đích tư vấn du học, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật.

Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian và sẽ cập nhật phiên bản mới trên trang web. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng tình với các điều khoản mới.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email [email protected] hoặc tác giả Đỗ Thu Thủy.

Xem Thêm:

Liên Hệ

Về Chúng Tôi